contact
 
 
 
 

Algemene informatie


Informatiebeveiliging is een set aan technische en organisatorische maatregelen met als doel de beschikbaarheid, intergriteit en vertrouwelijkheid van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

Op basis van een risicoanalyse wordt het gewenste niveau van beveiliging bepaald. Daarbij wordt in de regel een BIV-klasse beschikbaarheid, integriteit (=betrouwbaarheid) en vertrouwelijkheid (=exclusiviteit) bepaald, vaak uitgebreid met een indicatie voor controleerbaarheid (het belang om achteraf toegang en transacties te kunnen verifiëren). De Engelse term die wordt gehanteerd is de CIA Triad: confidentiality, integrity en availability.

  • Beschikbaarheid bevat de garanties voor het afgesproken niveau van dienstverlening gericht op de beschikbaarheid van de dienst op de afgesproken momenten (bedrijfsduur, waarbij rekening wordt gehouden met uitvalstijden, storingen en incidenten). Zie hiervoor ook Business Continuity Management.
  • Integriteit is het kwaliteitsbegrip dat juistheid, volledigheid, tijdigheid en geautoriseerdheid van de transacties omvat.
  • Vertrouwelijkheid is het kwaliteitsbegrip waaronder privacybescherming maar ook de exclusiviteit van informatie gevangen kan worden. Het waarborgt dat alleen geautoriseerden toegang krijgen en dat informatie niet kan uitlekken.

Informatiebeveiliging is een onderwerp dat goed verankerd moet zijn in het management van de organisatie en is deels gebaseerd op het creëren van draagvlak bij gebruikers. Een bewustwordingsprogramma moet dan ook de invoering van de beveiligingsmaatregelen ondersteunen en levert vaak meer resultaat op dan allerlei technische maatregelen.

Het realiseren van het overeengekomen niveau van beveiliging is een taak die in de regel wordt toebedeeld aan een informatiebeveiliger, iemand die zich beroepshalve met het vakgebied bezighoudt. Toezicht vindt plaats vanuit de IT-audit discipline en vanwege diverse wettelijke toezichthouders. Door middel van het uitvoeren van IT en privacy audits kan worden vastgesteld of het overeengekomen niveau van beveiliging is gerealiseerd. 

Soms kiest een organisatie ervoor om te worden gecertificeerd op basis van een nederlandse of juist internationale standaard. Certificering is vaak een methode om een continue proces van verbetering te borgen.