contact
 
 
 
 

Producten & Diensten
       meer over onze diensten


Informatiebeveiliging.... Maar dan makkelijk.


Informatiebeveiliging wordt door velen gezien als iets moeilijks, technisch en vooral iets om over te laten aan de specialisten.

Bij IAG Consultancy denken we daar anders over. Wij zien het beveiligen van uw bedrijfsgegevens graag als een normaal  onderdeel van uw bedrijfvoering zoals ook kwaliteitsbeheer dat is.

Niemand stelt ter discussie of het nodig is om kwaliteit te leveren. Zo zou ook niemand ter discussie moeten stellen of het nodig is zorgvuldig om te gaan met bedrijfsgegevens. 

Dat informatiebeveiliging niet iets technisch is wordt bewezen in een aantal onderzoeken welke uitwijzen dat rond de 80% van de incidenten te wijten is aan "de factor mens". Zonder dure technische oplossingen kan veel bereikt worden wanneer we ons op die factor richten. 


 
 

Onze aanpak


Security moet ten dienste staan aan de bedrijfsprocessen, niet andersom.

De factor mens in de beveiliging.

Het overgrote deel van de door mensen veroorzaakte incidenten komen door ondoordacht handelen of simpelweg omdat mensen zich niet bewust zijn dat ze een incident veroorzaken.